Master Agent
Set Homepage

หวยออมสิน

การออกรางวัลออกทุกวันที่ 1 และ 16

***วันที่ 1 ให้ดูเฉพาะ สลากออมสินกุศล งวดที่ 2***

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินกุศล งวดที่ 2 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยจะทำการออกรางวัลต่อจากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี โดยทำการบันทึกเทป และนำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตช์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

เปิดรับหวยออมสิน 18.00 น. ก่อนหวยออก 1 วัน
ของวันที่ 1 ปิดรับหวย 14.30 น. ของวันหวยออก

ของวันที่ 16 ปิดรับ 12.30 น. ยกเว้นเดือนเมษาปิดรับ 12.00 น.

***วันที่ 16 ให้ดูเฉพาะ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี***

(**หมายเหตุ**ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับหวยตามสถานะการณ์โปรดดู ตัววิ่งหน้าแทงเป็นหลักนะครับ)

ราคาจ่าย และ %ส่วนลด  เลือกราคาแทงได้เองตามชอบ  ราคามีให้เลือกตามนี้ครับ

 

 

วิธีการดูผลรางวัลของวันที่ 1

วิธีดูผลรางวัลของวันที่ 16

182.50.146.128