Master Agent
Set Homepage

หวยหุ้นรัสเซีย

หวยหุ้นรัสเซีย ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้นรัสเซีย ชื่อหุ้น Russian Trading System Standard Index (RTSSTD:IND)
ในการออกผลหวยหุ้น จะนำเลข หลักหน่วยและจุดทศนิยมของ ค่า Value มาออกรางวัล 3 ตัวบน และนำจุดทศนิยมของ ค่า Change มาออกรางวัล 2 ตัวล่าง

 

วิธีดูผล - http://finance.yahoo.com/q?s=RTSS.RS

 

 

 


 

182.50.146.128