Master Agent
Set Homepage

หวยธกส

การออกรางวัล

หวยออกทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน

ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ช่วงเวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น.
- ประกาศผลรางวัลทาง INTERNET http://www.baac.or.th

เปิดรับหวยธกส 18.00 น. ก่อนหวยออก 1 วัน
ปิดรับหวย 8.30 น. ของวันหวยออก

(**หมายเหตุ**ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับหวยตามสถานะการณ์โปรดดู ตัววิ่งหน้าแทงเป็นหลักนะครับ)

ราคาจ่าย และ %ส่วนลด  เลือกราคาแทงได้เองตามชอบ  ราคามีให้เลือกตามนี้ครับ

 

182.50.146.128